Dobroslava Jevđevića bb Pale RS BiH
        [email protected]
srdjanlalovic86@gmail.com
        +387 57 227 - 697
Dobrodošli
Advokat
Zoran Jovanović
Advokatska kancelarija Zorana Jovanovića se aktivno bavi pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima.
O nama
Dobrodošli
Advokat
Zoran Jovanović
Advokatska kancelarija Zorana Jovanovića se aktivno bavi pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima.
O nama
Dobrodošli
Advokat
Zoran Jovanović
Advokatska kancelarija Zorana Jovanovića se aktivno bavi pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima.
O nama

Advokatska kancelarija Zorana Jovanovića

Advokatska kancelarija Zorana Jovanovića je osnovana 1998. godine u Palama od kada se aktivno bavi pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima, davanjem pravnih savjeta, a sve u cilju efikasnog rješavanja pravnih problema. Od juna 2019. godine u ovoj kancelariji advokatsku djelatnost zajednički obavljaju advokat Zoran Jovanović i advokat Srđan Lalović.

"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču"

– Arturo Graf