Dobroslava Jevđevića bb Pale RS BiH
        [email protected]
+387 57 227 - 697

O nama

Advokat Zoran Jovanović

Advokatska kancelarija Zorana Jovanovića je osnovana 1998. godine u Palama od kada se aktivno bavi pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima, davanjem pravnih savjeta, a sve u cilju efikasnog rješavanja pravnih problema.

Tokom dugogodišnjeg rada postigla je veliki uspjeh u rješavanju svih vrsta sporova pred sudovima u Bosni i Hercegovini u oblastima privrednog prava, upravnog, radnog prava, porodičnog prava, naknada štete, te širokog spektra, kako građanskih parnica, tako i krivičnopravnih predmeta. Svoj rad usmjeravamo ka postizanju efikasnih ciljeva naših klijenata koristeći timski rad i poznavanje pravila advokatske struke i etike, te pravnog ambijenta u kojem radimo.

U ovoj kancelariji je pripravnički staž odradilo preko deset diplomiranih pravnika, koji su su sada zaposleni u pravnosudnim i drugim institucijama širom BiH i Srbije. Trenutno uspješno posluje sa preko 500 aktivnih predmeta u raznim pravnim oblastima, te se odlikuje velikim brojem uspješno završenih sporova.

Pored redovnih poslova koje kancelarija obavlja, uvjek je otvorena za pomoć studentima prava, pripravnicima i kolegama advokatima.