Dobroslava Jevđevića bb Pale RS BiH
        [email protected]
srdjanlalovic86@gmail.com
        +387 57 227 - 697

Područje rada

Bosna i Hercegovina

Područje Republike Srpske (trenutno aktivni predmeti):

Vrhovni sud Republike Srpske
Okružni sud u Banja Luci
Okružni sud u Bijeljini
Okružni sud u Doboju
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni sud u Trebinju
Osnovni sud u Banja Luci
Osnovni sud u Bijeljini
Osnovni sud u Doboju
Osnovni sud u Foči
Osnovni sud u Sokocu
Osnovni sud u Trebinju
Osnovni sud u Višegradu
Osnovni sud u Vlasenici
Osnovni sud u Zvorniku
Viši privredni sud u Banja Luci
Okružni privredni sud u Banja Luci
Okružni privredni sud u Bijeljini
Okružni privredni sud u Doboju
Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni privredni sud u Trebinju
(kao i na područjima drugih sudova u RS, a sve prema potrebama klijenata)

FEDERACIJA BiH (trenutno aktivni predmeti):
Vrhovni sud Federacije BiH

Kantonalni sudovi

Kantonalni sud u Mostaru
Kantonalni sud u Novom Travniku
Kantonalni sud u Sarajevu
Kantonalni sud u Tuzli
Kantonalni sud u Zenici

Opštinski sudovi

Opštinski sud u Sarajevu
Opštinski sud u Kiseljaku
Opštinski sud u Visokom
Opštinski sud u Mostaru
Opštinski sud u Travniku
Opštinski sud u Tuzli
Opštinski sud u Zenici

(kao i na područjima drugih sudova u Federaciji BiH, a sve prema potrebama klijenata)

Bosna i Hercegovina

Sud Bosne i Hercegovine